Confidențialitatea și Cookie-urile

Politica de confidențialitate se aplică tuturor informațiilor cu caracter personal comunicate/ transmise prin intermediul Website-ului. Politica de Cookies se aplică utilizării cookie-urilor și tehnologiei similare de pe Website. Aflați mai multe aici. Dacă ceva nu vă este clar sau doriți să discutați Termenii și Condițiile sau Website-ul nostru cu PaYpal, consultați Secțiunea Cum să ne contactați de mai jos.

Utilizarea Website-ului

Pentru a utiliza Website-ul nostru trebuie să aveți vârsta de cel puțin 18 ani (sau să fiți supravegheat de către părintele sau tutorele legal).
Nu trebuie să vă înregistrați pentru a utiliza Website-ul nostru. Vă rugăm să nu ezitați să explorați Website-ul și, acolo unde se poate, să contribuiți cu materiale cum ar fi întrebări, comentarii, postări, evaluări și recenzii, informații și conținut multimedia (de ex. Imagini, videoclipuri, muzică, sunete, lucrări de artă) („Conținut utilizator”).

Utilizarea Website-ului și a Conținutului utilizatorului trebuie să fie legală și să respecte Termenii și Condițiile.

 1. a) Utilizarea Website-ului și a Conținutului utilizatorului nu trebuie:să dăuneze, să conducă la hărțuirea sau rănirea altor persoane sau la încălcarea drepturilor altei persoane, inclusiv viața privată, dreptul la imagine;
  b) să conducă la utilizarea în mod greșit sau la încălcarea oricăror drepturi de proprietate intelectuală sau să conțină orice tip de informații / date confidențiale pentru tine sau orice altă persoană sau entitate sau să nu ai dreptul de a dezvălui publicului;
  c) să fie ilegal, defăimător (inclusiv față de PaYpal), obscen, vulgar, amenințător, abuziv, rasist sau xenofob, să promoveze sau să instige la intoleranța, ura sau violența, sau în orice alt mod jignitor, inacceptabil sau inadecvat;
  d) să includa reclame sau promoții / campanii comerciale sau de altă natură;
  e) să fie fals, fraudulos, înșelător sau rău intenționat, să pretindă a fi orice altă persoană sau să denaturați identitatea dvs. sau orice alte informații despre dvs.;
  f) să distribuie un virus sau alt cod informatic dăunător, să testeze vulnerabilitatea Website-ului, să conducă la probleme de securitate, daune, să dezactiveze sau să supraîncarce Website-ul sau să pună în pericol, perturbe, supraîncarce, dăuneze, deterioreze sau să afecteze funcționarea sau integritatea Website-ului sau a sistemelor sau rețelelor conectate la Website sau a oricăror alte persoane care folosesc Website-ul.

Nu trebuie nici să încercați să: (a) efectuați extrageri în masă, automatizate sau sistematice de pe Website sau să îl utilizați în sau pentru a crea un alt site, serviciu sau bază de date, sau să încercați să îl vindeți sau să îl distribuiți; (b) decompilați, să folosiți tehnici de inginerie inversă, să demontați sau să reduceți altfel codul utilizat în orice software de pe Website la o formă ușor de citit; sau (c) să folosească orice deep-link pentru crearea de legături spre pagini secundare, page-scrape, spider robot, crawl, index, Internet agent sau orice alte dispozitive automate, programe, algoritmi sau orice metodologie similară sau echivalentă pentru a utiliza, accesa, copia, achiziționa informații, a genera impresii, informații de intrare, informații de stocare, căutare, generarea căutărilor sau monitorizarea oricărei părți din Website sau a conținutul nostru.

Vă rugăm să rețineți că PaYpal poate elimina imediat și fără notificare prealabilă orice Conținut al utilizatorului și / sau suspenda sau înceta utilizarea Website-ului dacă considerăm că nu ați respectat Termenii și Condițiile. Putem, dar nu suntem obligați, să monitorizăm și să examinăm, precum și să edităm, să eliminăm sau să refuzăm să publicăm orice Conținut al utilizatorului la discreția noastră în orice moment.

În orice caz, sunteți responsabil și trebuie să luați toate măsurile necesare și rezonabile atunci când creați și furnizați Conținutul utilizatorului. Prin folosirea acestui Website acceptați și sunteți de acord să respectați Termenii și Condițiile. In caz contrar, va informăm ca puteți răspunde legal față de noi și/sau terțe părți. Putem, dar nu avem obligația, să raportăm încălcările relevante ale Termenilor și Condițiilor către autoritățile competente.

Spuneți-ne imediat dacă aveți reclamații cu privire la orice Conținut al utilizatorilor, consultați Cum ne puteți contacta mai jos.

Drepturi de proprietate intelectuală

Tot conținutul de pe Website, inclusiv dar fără limitare, text, fotografii, grafică, opere de artă, mărci comerciale, mărci, logo-uri, videoclipuri, sunet, muzică, interfețe de utilizator și cod (colectiv, „Conținut”), precum și aspectul Conținutului, sunt proprietatea noastră sau a licențiatorilor noștri și este protejat de drepturi de autor, marcă comercială, brevet, drepturi sui generis / drepturi privind bazele de date și alte drepturi de proprietate intelectuală.

Mărcile comerciale, logo-urile, caracterele și mărcile de serviciu afișate pe Website sau utilizate ca nume de domeniu (colectiv „Mărci comerciale”) aparțin societății Société des Produits PaYpal S.A, parte a Grupului PaYpal, care ne acordă drept de licență sau permit utilizarea acestora de către noi.

Nicio informație de pe website-ul nostru și din acești Termeni nu va fi interpretată ca acordând licență sau dreptul de a utiliza orice Marcă. Va atenționam că PaYpal își va exercita cu fermitate toate drepturile de proprietate intelectuală, în limitele maxime permise de lege.

Puteți accesa și reproduce extrase de pe website-ul nostru exclusiv pentru utilizari în scop privat și necomercial cu condiția ca, în toate cazurile, să respectați integritatea Conținutului și să pastrati (și să nu eliminați) informarea privind drepturile de autor asupra Continutului (de exemplu © 2019 PaYpal. Toate drepturile rezervate.) precum și anunțul de mai jos privind protecția mărcii:
® Reg. Trademark of Société des Produits PaYpal S.A. Toate drepturile rezervate.

Niciun element al Website-ului nostru și nici al Conținutului nu poate fi utilizat, copiat, reprodus, republicat, încărcat, postat, afișat public, difuzat, publicat, codificat, tradus, transmis sau distribuit în orice fel catre orice alt computer, server, website sau orice alt mediu în scopuri comerciale, fără acordul prealabil, scris și expres al PaYpal.

Toate celelalte drepturi sunt rezervate. Cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres în acești Termeni, orice utilizare a website-ului nostru, a Mărcilor noastre sau a Conținutului este strict interzisă. Trebuie să obțineți permisiunea noastră prealabilă pentru orice altă utilizare a website-ului nostru sau a Conținutului, inclusiv orice utilizare în scop comercial, pe care o putem acorda, refuza sau condiționa la discreția noastră.

Conținutul Utilizatorului

Pentru a ne transmite conținutul, trebuie să aveți cel puțin 18 de ani (sau să fiți supravegheat de un părinte sau de tutorele legal).

Garantezi PaYpal că: (a) sunteți autorul și proprietarul Conținutului furnizat in calitate de utilizator și/sau că altfel aveți capacitatea de a ne acorda Drepturile de Utilizare convenite de mai jos, deoarece vi s-a dat permisiunea de a face acest lucru de către autorul/proprietarul (proprietarii) Conținutului utilizatorului și orice conține acesta sau de către orice persoană din Conținutul utilizatorului (și pentru situația in care autorul/proprietarul (proprietarii) sau persoana respectivă sunt minori, părintele sau îngrijitorul lor); și (b) Conținutul Utilizatorului respectă în orice mod acești Termeni.

Vă solicităm să ne comunicați dacă lucrați pentru PaYpal sau pentru o altă entitate care lucrează cu PaYpal.

Ne acordați, nouă și afiliaților noștri, toate drepturile, permisiunile, acordurile și o licență globală, ne-exclusivă, fără redevențe, perpetuă, irevocabilă și complet transferabilă pentru a utiliza, copia, reproduce, modifica, adapta, traduce, publica, afișa public, distribui, vinde, încorpora în alte materiale și de a crea lucrări derivate din Conținutul Utilizatorului (cu sau fără numele dumneavoastră sau alte nume pe care le-ați trimis cu Conținutul Utilizatorului) în orice formă și suport, în scopuri comerciale sau în alte scopuri (inclusiv, dar fără a se limita la publicitate, comercializare și materiale promoționale) fără restricții sau încălcări, inclusiv pentru a modifica și adapta Conținutul Utilizatorului, fără nicio aprobare sau consimțământ sau orice plată sau creditare către dumneavoastră sau orice altă persoană.

Orice reacție, sugestii, informații, date, idei, materiale, întrebări sau comentarii pe care ni le furnizați pe website-ul nostru vor fi considerate ne-confidențiale și ne-brevetate. Orice transmiteți sau postați devine proprietatea noastră, iar PaYpal va fi liber să utilizeze astfel de feedback și materiale în mod nerestricționat în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la reproducerea, divulgarea, transmiterea, publicarea, difuzarea și postarea acestora. În mod specific, suntem liberi să folosim orice idei, concepte, know-how sau tehnici conținute în orice comunicare pe care o trimiteți pe website în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la dezvoltarea, fabricarea, promovarea, publicitatea și comercializarea produselor folosind astfel de informații. Orice astfel de utilizare este fără nicio compensație pentru cei care furnizează informații sau altor parti. Vă rugăm să rețineți că PaYpal este liber să decidă dacă să utilizeze sau nu Conținutul Utilizatorului și că PaYpal ar fi putut deja să dezvolte (sau să dezvolte în viitor) conținut similar sau să fi obținut un astfel de conținut din alte surse, caz în care toate drepturile de proprietate intelectuală acest conținut aparține PaYpal și licențiatorilor săi.

Evaluări și Recenzii

În cazul în care Conținutul Utilizatorului susține sau critică produsele sau serviciile, indiferent dacă este sau nu pentru anumite evaluări sau recenzii pe Website, atunci:

(a) trebuie să aveți cel puțin 18 ani [sau sub supravegherea unui părintele sau tutore legal]
(b) nu trebuie să fi primit nicio compensație, contraprestație sau ofertă de compensare sau contraprestație din partea niciunei entități în schimbul Conținutului Utilizatorului;
(c) Conținutul Utilizatorului nu trebuie furnizat în baza unui contract sau al unui acord în acest sens sau daca vă aflați sub controlul unui terț (indiferent dacă este sau nu furnizorul produsului sau serviciului sau concurentul acestuia);
și
(d) Conținutul Utilizatorului, inclusiv informații despre dumneavoastra, trebuie să fie mereu onest și corect, furnizând opinia dumneavoastră cu bună credință referitoare la experiența reală cu produsul sau serviciul și nu trebuie să exprime sau să sugereze în mod fals că materialul Conținutul Utilizatorului este sustinut sau aprobat de website-ul nostru.

Dacă lucrați pentru PaYpal sau pentru o altă entitate care lucrează cu PaYpal, trebuie să fi dezvăluit această relație. Conținutul Utilizatorului nu trebuie să includă informații care să facă referire la alte website, adrese, adrese de e-mail, informații de contact sau numere de telefon. Prin folosirea adresei de e-mail în legătură cu evaluarea și recenzia dvs., sunteți de acord că PaYpal și tertele parti, furnizori de servicii ai Nestle vă pot folosi adresa de e-mail pentru a vă contacta cu privire la statusul recenziei dumneavoastră și în alte scopuri administrative.

Accesibilitate

PaYpal se angajează să furnizeze un website cât mai accesibil posibil pentru toți utilizatorii, inclusiv pentru cei cu dizabilități. Experiența dumneavoastră de navigare se poate îmbunătăți prin modificarea setărilor software-ului și dispozitivului dumneavoastră (de exemplu, modificarea dimensiunii textului) sau prin instalarea de tehnologii suplimentare de asistență. [Dacă aveți întrebări despre accesibilitate, vă rugăm să ne anunțați.]

Link-uri

Website-ul nostru poate conține link-uri către website-uri terțe, platforme de social media, aplicații mobile și alte produse și servicii (cum ar fi publicitatea unor terți) ("platformele terților"). Nu avem niciun control asupra platformelor terțelor părți, nu le susținem întotdeauna și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru acestea, inclusiv în ceea ce privește conținutul, acuratețea sau scopul acestora. Prin urmare, trebuie să examinați cu atenție politicile legale și de confidențialitate de pe platformele acestor terțe parti, inclusiv să vă informați cu privire la orice modificări aduse acestora. Interacțiunea dumneavoastră cu aceste platforme de legatura este pe propriul dumnavoastră risc. PaYpal nu are nicio obligație sau responsabilitate pentru astfel de platforme ale terților și pentru termenii și condițiile acestora.

Dacă operați o asemenea platformă și doriți să aveți link la website-ul nostru, puteți include pe website-ul dumneavoastră un hyperlink către prima pagină a website-ului nostru (scriind numele website-ului nostru în text simplu); cu condiția să faceți acest lucru în conformitate cu acești Termeni și să nu: (a) sugerați în niciun fel că sunteți afiliat, aprobat sau recompensat de PaYpal, (b) afișați hyperlink-ul sau website-ul nostru într-un mod denigrator față de PaYpal, (c) inserați un deep-link la orice altă pagină a website-ului nostru, sau (d) să limitați website-ul nostru sau orice Conținut, sau, sub nicio formă, cauza website-ului nostru sau conținutului să apară într-o fereastră cu orice alt material. Putem retrage orice permisiune de legătură în orice moment, la discreția noastră. Nu veți utiliza numele, sigla, sloganurile, mărcile comerciale sau orice alte cuvinte sau coduri ale PaYpal care identifică PaYpal ca buton hyperlink, într-un metatag sau în orice fel, fără consimțământul scris expres al PaYpal.

Disclaimer

Putem schimba oricand toate sau orice parte a website-ului nostru, inclusiv prin adăugarea, eliminarea sau modificarea oricărui Conținut, inclusiv Conținutul Utilizatorului, la discreția noastră. Este posibil să vă înștiințam în prealabil, dar nu ne asumăm această obligație.

Website-ul nostru nu va fi disponibil mereu. Putem modifica, suspenda sau retrage funcționarea sau accesul la website-ul nostru în orice moment, la discreția noastră, fie în mod temporar sau permanent, inclusiv din motive de mentenanță și alte motive tehnice. Este posibil să vă înștiințam în prealabil, dar nu ne asumăm aceasta obligație.

Ca toate serviciile bazate pe software, website-ul nostru poate întampina erori sau dificultăți neprevăzute. Nu ne asumăm responsabilitatea de a păstra mereu Conținutul și website-ul nostru sau de a furniza corecții, actualizări sau lansări în legătură cu acestea.

Vă recomandăm insistent să aveți grijă să verificați corelarea și compatibilitatea sistemului informatic pe care il folositi înainte de utilizarea website-ului nostru, inclusiv măsuri de precauție rezonabile pentru a vă proteja împotriva problemelor de securitate, precum prin instalarea de aplicatii anti-virus. Dacă alegeți să descărcați sau să copiați materiale de pe website-ul nostru, faceți acest lucru pe propriul risc. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru orice deteriorare sau virus care ar putea afecta echipamentul computerului sau alte bunuri din cauza accesarii, utilizării sau descărcării oricărui material de pe website-uri sau pentru orice intruziune sau intervenție ilegale în sistemele informatice.

Website-ul nostru este un mediu dinamic și uneori pot apărea inexactități și erori. Noi nu suntem responsabili pentru (și nu aprobăm sau susținem în mod automat) Conținutul dumneavoastră sau al oricărui alt Utilizator de pe website-ul nostru și ar trebui să se aplice prudență specială atunci când îl utilizați. Cautați întotdeauna sfaturi de specialitate atunci când este necesar. Orice activitate bazata pe materialele de pe website-ul nostru va fi pe propriul dumneavoastră risc.

Website-ul nostru nu este un serviciu de stocare și trebuie să păstrați copii ale Conținutului dumneavoastră. Website-ul nostru și Conținutul său vă sunt livrate "ca atare" și "cum sunt disponibile". În măsura maximă permisă de lege, nu confirmăm și nu oferim garanție de niciun fel, expresă, implicită, statutară sau de altă natură, inclusiv, dar fără a se limita la nicio garanție de acuratețe, vandabilitate și adaptare la un anumit scop, respectare, nicio garanție că website-ul și conținutul nostru vor fi in forma completă, exactă, fiabilă, în timp util, fără erori, neîntreruptă, sigură sau fără viruși, sau că orice sfat sau opinie obținute de la PaYpal prin intermediul website-ului nostru este corect sau pe care să il folosesti și excludem toate condițiile, garanțiile, declarațiile și termenii de orice fel care se pot aplica website-ului nostru sau Conținutului și utilizarea sau dependența de acesta.

Limitarea răspunderii

Nicio prevedere din prezenta politică de utilizare nu exclude sau limitează răspunderea noastră în legătură cu website-ul nostru și utilizarea sau încrederea în acesta în cazul în care reprezintă un act ilegal, și inclusiv pentru fraudă, denaturare frauduloasă sau deces sau vătămare corporală generate de culpa noastră. Nimic din acești Termeni nu vă afectează drepturile legale în calitate de consumator.

Cu excepția cazurilor prevăzute în primul paragraf de mai sus, nu vom avea nici o responsabilitate pentru pierderi, daune sau costuri de orice fel, indiferent de proveniență (inclusiv, dar fără a se limita la neglijență), direct sau indirect, în conformitate cu sau în legătură cu website-ul nostru sau conținutul și utilizarea dumneavoastră sau bazându-se pe site-ul nostru sau pe Conținut.

Cu excepția cazurilor în care acest lucru este interzis prin lege, nu vom fi în niciun caz răspunzători față de dumneavoastră pentru orice daune indirecte, subsecvente, exemplare, speciale, incidentale sau punitive, costuri sau pierderi de orice fel, inclusiv, dar fără a se limita la date pierdute, profituri pierdute sau întreruperea activității.

În limita maximă permisă de legislația aplicabilă, renunțați în mod expres la toate pretențiile împotriva PaYpal, a agenților, directorilor, angajaților, furnizorilor și prestatorilor care pot apărea din utilizarea sau accesarea website-ului de către dumneavoastră.

Despăgubire

Sunteți de acord să despăgubiți și să garantați pentru PaYpal, funcționarii, directorii, asociații, predecesorii, succesorii interesați, angajații, agenții, filialele și afiliații și să suportați orice pretenții, pierderi, daune, datorii, creanțe sau cheltuieli (inclusiv onorariile avocaților), făcute împotriva PaYpal de către orice terță parte din cauza sau care decurg din sau în legătura cu utilizarea de către dumneavoastră a Website-ului nostru sau cu încălcarea acestor Termeni.